Tverrfaglig geriatri: en innføring

Tverrfaglig geriatri

Fagbokforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Tverrfaglig geriatri: en innføring. Hos gamle ser man ofte at symptomer på akutt sykdom er vage og ukarakteristiske sammenlignet med det man finner i yngre år. Dessuten er det vanlig at eldre mennesker har flere kroniske lidelser, som hver for seg ikke trenger å være spesielt alvorlig eller representere noe stort helseproblem. Men summen av dette kan føre til nedsatt evne til å fungere i hverdagen, til en generell svekkelse og på denne måten representere en risiko for den gamle. Boken gir en innføring i de viktigste kjerneområdene innen geriatri og eldreomsorg. Den konsentrerer seg fortrinnsvis om ikke-psykiatriske problemstillinger. Forfatterne gir et omriss av generell gerontologi (læren om aldring) og om sykdom og sykelighet hos eldre. Hovedvekten blir lagt på å beskrive større geriatriske problemkompleks som reflekterer hvordan de forskjellige sykdommer og lidelser griper inn i den gamles fungeringsevne, og manifesterer seg på en diffus måte, f.eks. i form av nedsatt førlighet, balanse eller akutt forvirring. Videre blir geriatriske arbeidsmetoder og sykepleie samt generelle behandlingsprinsipper omtalt. Boken er skrevet for sykepleiestudenter og andre helsefagstudenter på høgskolenivå. Margareth Bondevik er dr.polit. og er ansatt som førsteamanuensis i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har arbeidserfaring innenfor geriatri og har skrevet flere bøker innenfor emnet. Harald A. Nygaard er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege på medisinsk geriatrisk seksjon, Diakonissehjemmet sykehus, Haraldsplass.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 325
ISBN: 9788276744668 Vekt: 587 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 1999 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out