Om Bokia.no


Bokia.no er en nettbutikk hvor man kan kjøpe billige lærebøker. Her finner du:

  • Lærebøker til høyskole-/universitetsnivå
  • Lærebøker til videregående skole
  • Lærebøker til barne- og ungdomsskole (grunnskolen)

Alle bøkene har vært eid av tidligere studenter og elever, men ca. halvparten av bøkene er "som nye", dvs uten markeringer eller betydelige bruksmerker. 

Bøkene sendes i posten mot porto (postens takster), enten A- eller B-post alt ettersom hvor raskt du vil ha bøkene. Bøkene sendes samme dag som betalingen er mottatt. Du kan også spare porto på å hente bøkene på adresse i Oslo.

I tillegg til å kjøpe svært billige lærebøker, kan du også selge dine gamle lærebøker til oss, og få betaling i form av et gavekort som du kan bruke på Bokia.no. Verdien på bøkene dine avhenger av alder, tilstand, nypris m.m. Du kan derfor enkelt bytte ut bøkene dine hvert år, og bruke enda mindre penger på bøker!