Straffeprosessloven: Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesa…

Straffeprosessloven - Kommentarutgave Bind 2

Universitetsforlaget

  • 460 kr

Kommer på lager etter

Straffeprosessloven bind II: Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.nnDenne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Forfattere: Knut Erik Sæther, Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud Utgave: 4. utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 860
ISBN: 9788215013770 Vekt: 1568 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out