Sosial kompetanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og probleml…

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

Gyldendal

  • 140 kr

Kommer på lager etter

Sosial kompetanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og probleml…. Her presenteres den kunnskapen vi i dag har om problematferd i skolen. Forfatteren klargjør omfanget av problemet, og han drøfter hvordan slik atferd kan forstås. Han legger stor vekt på moderne synspunker. Den historiske presentasjonen er tonet ned, til bare å omfatte de store linjene. Ogden drøfter hvordan en kan utvikle hensiktsmessig forståelse av problematferd for å kunne sette i verk mest mulig effektivt tiltak i skolen. Han belyser temaet fra både skole-, klasse- og elevnivå, og han er hele tida løsningsorientert. Sosial kompetanse står sentralt i boka. Dette er et mye brukt begrep i den pedagogiske debatten for tida. Ogden gir begrepet et presist innhold, og han viser hvordan innsikt om sosial kompetanse kan brukes til beste for den enkelte elev og hele klassen. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, men også erfarende lærere vil finne mye interessant og praktisk anvendbart her.

Forfattere: Terje Ogden Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 274
ISBN: 9788205280885 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2001 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out