Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid

Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid

Fagbokforlaget

  • 220 kr

Kommer på lager etter

Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid. Denne boken tar opp viktige temaer som fødselsangst, fødselsuro og fødselspsykoser hos så vel kvinner som menn. Tilknytningen mellom foreldre og barn og seksualitet er også sentrale emner i boken. Psykologiske forandringer hos ventende og nybakte foreldre settes inn i en kontekstuell modell. Det vil si at de psykiske reaksjonene forstås innenfor den sammenhengen de oppstår i og ut fra mellommenneskelige relasjoner. Forfatteren diskuterer også de ulike fødselsreaksjonene i lys av nocebo-begrepet. De psykologiske prosessene som er karakteristisk for denne livsfasen, belyses gjennom fem teorier. Ved et slikt helhetssyn ønsker forfatteren å utvikle en forståelse for kompleksiteten, mangfoldet og potensialene som kjennetegner graviditet, fødsel og barseltid. Forfatteren tar leseren med til forskningsfrontens ytterste grenser. Hun beskriver også på en fengslende måte eksempler fra egen praksis. Lisbeth F. Brudal presenterer her forskjellige metoder for intervensjon i arbeidet med å forebygge og redusere psykisk uro hos foreldre i denne livsperioden. Hun beskriver også hvordan det er mulig å fremme vekst og modning gjennom forskjellige former for evokasjon. Boken henvender seg til psykologer, allmennpraktiserende leger, jordmødre, gynekologer, helsesøstre, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, barnepleiere og ventende og nybakte foreldre. Boken egner seg godt som parallellesning til medisinske lærebøker, blant annet innen svangerskapsomsorg og gynekologi. Dr.philos. Lisbeth F. Brudal har i en årrekke arbeidet som psykoterapeut og forsker. Hun er spesialist i klinisk psykologi og har sin doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Brudal har bred erfaring som foreleser og veileder og er nå leder ved Institutt for tokologi (læren om fødsel) og familiepsykologi. Hun har skrevet en rekke fagbøker som er oversatt til flere språk, blant annet russisk.

Forfattere: Lisbeth F. Brudal Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 195
ISBN: 9788276745573 Vekt: 549 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out