Moderne pedagogikk: teori og praksis ved Ringstabekk skole

Moderne pedagogikk: teori og praksis ved Ringstabekk skole

Universitetsforlaget

  • 120 kr

Kommer på lager etter

Moderne pedagogikk: teori og praksis ved Ringstabekk skole. FAGPRESSEN SKRIVER:"For en gammel pedagog som drev med gruppearbeid og integrert undervisning for over 40 år siden, er det en fryd å ta for seg boka "Moderne Pedagogikk. Teori og praksis ved Ringstabekk skole". Her har man endelig lykkes i å sette noen av de beste intensjonene i læreplanene for grunnskolen de siste desenniene ut i livet."- Erling Førland, Norsk Skoleblad, 34/01Moderne pedagogikk handler om mange sider ved en skoles virksomhet. Boka tar opp undervisningspraksis som prosjektarbeid, storyline og entreprenørskap, og setter søkelys på organisering, skoleutvikling og ledelse. Forfatterne beskriver hvordan pedagogisk teori har betydning for lærernes praksis og de drøfter ulike syn på tverrfaglighet, kunnskap og læring. Ringstabekk skole er kjent i skolekretser gjennom flere års utprøving og utvikling av undervisningsformer der prosjektarbeid har stått særlig sentralt. Mange lærere og skoleledere har stiftet bekjentskap med skolen gjennom kurs som skolens lærere har holdt. Boka gir en bred dokumentasjon av skolens praksis og den teoretiske forståelsen som ligger til grunn for erfaringene fra Ringstabekk skole. Forfatterne beskriver hvordan lærerne på skolen arbeider og hvilke begrunnelser de har for de valgene de foretar. Moderne pedagogikk er en praktisk bok. Fortellinger fra undervisningen er viet stor plass og de ulike emnene i boka blir omtalt konkret og engasjerende.OMTALE OG INTERVJU FRA BLADET KLARTEKST:I nesten 30 år har Ringstabekk skole arbeidet med alternative undervisningsformer. Mange lærere og skoleledere i Norge og andre land har stiftet bekjentskap med ungdomsskolen i Bærum gjennom kurs, besøk og forskningsarbeider. Nå har personalet ved pionerskolen samlet sine er-faringer i en praktisk bruksbok med tittelen «Moderne pedagogikk - Teori og praksis ved Ringstabekk skole».Klartekst har snakket med Bjørn Bolstad (40), som er undervisningsinspektør på Ringstabekk og har redigert boken, som er skrevet i samarbeid med fem kolleger.- Hvordan er Ringstabekk blitt en pionerskole for alternative undervisningsformer?- Skolen stod ferdig i 1972, som en av de nye, åpne skolene, med større rom og uten vegger. Mange åpne skoler ble siden lukket og bygd igjen, men ikke Ringstabekk. Her klarte man å skape en virksomhet og en pedagogikk som passet til bygningen. Da skolen søkte etter lærere i 1972, ble det spurt etter folk som hadde ønske om og evne til samarbeid, noe som var ganske uvanlig på den tiden. Slik ble det skapt en kultur for utprøving og utstrakt lærersamarbeid. Skolen har tiltrukket seg lærere som ønsket en undervisningsom skaper helhet og sammenheng, to begreper som har stått som vår visjon for skolen.- Hva slags kunnskaps- og læringssyn ligger til grunn for Ringstabekk-pedagogikken?- Vi ønsker å stimulere den aktive eleven. «Learning by doing» står sentralt, at man lærer gjennom aktiviteter. Dessuten står vi for et kon-struktivistisk læringssyn i Piaget-tradisjonen, dvs. at alle mennesker selv konstruerer sin egen forståelse av virkeligheten inni sitt eget hode. Mye av dette stemmer med den nye læreplanen, som også skiller mellom læring og undervisning.PIONER FOR PROSJEKTARBEID- Hvilke er de viktigste praktiske uttrykksformene?- Vi har vært en prosjektskole siden 1980-tallet, så historisk er det prosjektarbeid som har stått sentralt. Etter hvert har vi også tatt i bruk andre under-visningsformer, som entreprenørskap, der vi skaper vår egen elevbedrift, og storyline, der man bygger opp en egen fantasivirkelighet, enfortelling som elevene er med på å utvikle.- Hva er forutsetningene for å lykkes med de ambisiøse mål dere setter?- Jeg vil peke på to avgjørende forutsetninger. For det første lærersamarbeidet, og vel å merke et tett samarbeid i små team på fire eller fem lærere. I tillegg er vi opptatt av risikovillighet, kombinert med nysgjerrighet. Det er absolutt lov å gjøre feil. Det gjør vi på Ringstabekk hele tiden, og det prøver vi å lære av.- Hva håper du boken kan bety for andre skole-folk?- Det viktigste er at den kan inspirere lærere, skoleledere og studenter til å prøve nye veier. Vi ønsker å skape pågangsmot og gi starthjelp til åjobbe med metodene vi omtaler. Her er det viktig at vi er praktikere. Alle som skriver i boken, er ute i den praktiske virkeligheten. Vi henvisertil teori underveis, men det viktigste siktemålet har vært å skrive en praktisk bruksbok.- Klartekst

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 315
ISBN: 9788251840446 Vekt: 569 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2001 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out