Læring: i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

Læring: i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

Cappelen

  • 240 kr

Kommer på lager etter

Læring: i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv. Læring er et nøkkelbegrep innen utdanningssystemet, men det hersker uenighet om hva læring egentlig er og hvor det finner sted. Boken tar opp ulike perspektiver på læring, i sosialt, kognitivt og sosialt- kognitivt perspektiv. I vår tid er læring et nøkkelbegrep innenfor utdanningssystemet, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Samtidig hersker det betydelig uenighet om hva læring egentlig er og hvor læring finner sted. I denne boken blir tre av de viktigste innfallsvinklene til forståelse av læring diskutert. Først blir læring behandlet i et sosialt og kulturelt perspektiv, med vekt på det som skjer mellom mennesker i sosiale fellesskap. Deretter blir et kognitivt perspektiv på læring behandlet, med vekt på det som skjer inne i hodet til det enkelte menneske. Til slutt diskuteres et sosialt-kognitivt perspektiv på læring, med fokus på både enkeltmennesker og deres omgivelser. Til sammen gir boken en bred og oppdatert oversikt over læringsteori og læringsforskning. Den vil være meget aktuell for studenter og lærere innenfor fagområder som pedagogikk og psykologi. I tillegg vil den være av interesse for en videre leserkrets, både innenfor og utenfor utdanningssystemet, som er opptatt av å forstå og tilrettelegge for læring.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 231
ISBN: 9788202218171 Vekt: 442 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 439 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out