Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster: innføring i bibelfaglig metode

Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster

Kolofon

  • 99 kr

Kommer på lager etter

Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster: innføring i bibelfaglig metode. Denne metodeguide er skrevet for studenter på masternivå i teologistudiet. Den behøver likevel ikke å være uten interesse for andre bibelgranskere. Situasjonen i den internasjonale bibelforskning er preget av metodepluralisme; en kan tale om en oppbruddstid som også er løfterik. I denne situasjon er det en stor utfordring å tilrettelegge fruktbare valg av tilnærmingsmåter til bibelske tekster. Det kan dreie seg om å befeste og utdype den innsikt en har i Skriften. Metodisk og hermeneutisk klarhet i bruk av Bibelen er på nytt blitt påtrengende viktig for å bevare dens rette plass og funksjon i den kristne kirke. "Skal jeg karakterisere bogens hermeneutiske profi l med to ord, så må det blive ordene "åbenhed" og "bundethed": åbenhed over for positive muligheder i metodiske nybrud parret med og begrundet i en bundethed til det bibelske åbenbaringsords autoritet. I den henseende udtrykker bogen på smukkeste måde den metodiske og hermeneutiske frugt af MS's virke som teologisk lærer i NT-eksegese". Aage Pilgaard, Teologisk Fakultet, Århus. MARTIN SYNNES, førsteamanuensis i Det nye testamente, har undervist i faget ved Det teologiske menighetsfakultet, 1968-2003. I perioden 1983-87 permisjon for å tjenestegjøre som prest i Skårer menighet, Lørenskog.

Forfattere: Martin Synnes Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 120
ISBN: 9788230000342 Vekt: 300 g
Forlag: Kolofon Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 215 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out