Grunnleggende sykepleie: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.).

Grunnleggende sykepleie bind 3 (1. utg)

Gyldendal

  • 200 kr

Kun 1 igjen

Grunnleggende sykepleie bind 3: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.).. Menneskets grunnleggende behov, og sykepleierens møte med menneskets erfaringer og opplevelser som pasient, blir drøftet i dette bindet. De første kapitlene tar for seg ulike temaer som trygghet, kjærlighet, nærhet og seksualitet. Videre beskrives forutsetninger for kontakt hos personen selv og i sosiale nettverk. I tillegg vises sykepleierens rolle i forhold til isolasjon, ensomhet og sosial overbelastning.Kapittel 19 retter fokus mot hvordan identitet og egenverd kommer til uttrykk i ulike situasjoner, og hvordan vi støtter og bevarer dette i truende livssituasjoner. Lidelse, livsmot og håp beskrives i neste kapittel, og illustreres gjennom pasienthistorier hvor pasienten opplever og uttrykker lidelse.Et eget kapittel er viet stress, mestring og endring av livsstil. Det settes også fokus på sykepleierens pedagogiske funksjon og mulighet for å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring. Bindets siste kapittel omhandler livets avslutning. Reaksjoner hos sykepleier, pasient og pårørende beskrives, samt de følelsesmessige og kroppslige plager hos den syke. I tillegg setter kapitlet fokus på betydningen av skikker og ritualer.

Forfattere: Utgave: 1. utg
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 344
ISBN: 9788205316058 Vekt: 621 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out