Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Enhet og mangfold

Fagbokforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Enhet og mangfold gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger. De fleste eksemplene er hentet fra sosiologi og statsvitenskap, men boken er også relevant for andre samfunnsfag som pedagogikk, psykologi og helsefag. Målgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler. Boken starter med et overblikk over forskningsprosessen. Deretter følger kapitler om vitenskapsteori, litteratursøking og måling, samt et oversiktskapittel over forskningsstrategi, design og datainnsamling. Deretter følger tre kapitler som utdyper de mest sentrale design, og to kapitler som utdyper datainnsamlingsteknikker. Analysekapitlene er konsentrert om talldata med egne kapitler om beskrivende statistikk, tabellanalyse, korrelasjon, analyser av gjennomsnitt og regresjonsanalyse. Boken avsluttes med et kapittel om forskningsetikk og et kapittel om vitenskapelig forfatterskap. Kristen Ringdal er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og har en lang erfaring som foreleser i samfunnsvitenskapelig metode. Han har tidligere publisert bøkene Folkemeininga og den tredje verda (1981) og Kausalanalyse i samfunnsvitenskap (1987), Enhet og mangfold (2001) samt artikler i internasjonale fagtidsskrifter i sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsfag.

Forfattere: Kristen Ringdal Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 502
ISBN: 9788245005691 Vekt: 1199 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out