Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Fagbokforlaget

  • 110 kr

Kun 1 igjen

Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Kommunikasjon er grunnleggende i alt arbeid med mennesker. Det å skape et godt møte og en god, bærende relasjon er ofte den viktigste delen av jobben. Fagpersonens væremåte og erfaringsbakgrunn har også stor betydning i det faglige arbeidet. Hva skal til for å skape gode møter? I denne boka legger forfatterne vekt på at kommunikasjon dreier seg om mer enn å gjøre seg forstått. Det er viktig å bli kjent med seg selv og å utvikle en personlig profesjonalitet. God kommunikasjon dreier seg om å leve seg inn andres verden, å skape et opplevelsesfellesskap, å bygge relasjoner til andre mennesker og å våge å være i situasjoner som oppleves som vanskelige. Fagfolk trenger å tilegne seg kunnskap om kommunikasjonsprosesser og å utvikle kommunikasjonsferdigheter. God kommunikasjon krever også at fagpersonen reflekterer over sin egen forståelse og sine handlinger, og samhandler på en måte som ikke krenker andre menneskers integritet og selvbestemmelsesrett. I boka drøftes også resultater fra nyere hjerneforskning, blant annet hvilken betydning kroppsopplevelse, følelser og underbevissthet har for tenkning og kommunikasjon mellom mennesker. Boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike yrkessammenhenger. Gjennom hele boka møter leseren oppgaver og øvelser hvor teori og problemstillinger konkretiseres. Leseren inviteres til å samhandle med andre, til aktivt å utforske de temaene som berøres, og til å reflektere over seg selv og sin egen bakgrunn i relasjon til det å arbeide med mennesker. Boka er rettet mot studenter ved høgskoler og universiteter som utdanner seg til arbeid med mennesker. Den er særlig relevant innenfor helse- og sosialfag og pedagogikk og er også aktuell for videre- og etterutdanninger på disse fagområdene. Odd Harald Røkenes er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og som privatpraktiserende p...

Forfattere: Odd Harald Røkenes, Per-Halvard Hanssen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 280
ISBN: 9788245004557 Vekt: 505 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out