Visjon 2: markedsføring og ledelse

Visjon 2

Cappelen Damm

  • 299 kr


Visjon 2: markedsføring og ledelse. Visjon er et læreverk som legger vekt på en systematisk og praktisk formidling av faget. Eksempler, oppgaver, illustrasjoner av teoretiske modeller, klare mål for elevene og strukturert innhold er stikkord for Visjon. Læreverket er fullt av eksempler som en guide til teorien. Markedsføring er et systematisk fag, derfor er markedsplanleggingsmodellen sentral i Visjon 2 og knytter delene av faget sammen.nnnBla i boka, se lenke under forsidebildet over. nnnnnnFokus på læring!nnElevene lærer faget best når de løser oppgaver i kombinasjon med å lese stoffet. I bøkene er det både kontrollspørsmål og en samling mindre oppgaver, og hvert kapittel begynner med «Dette skal du kunne» som refererer til kompetansemålene. Men det er særlig de praktiske oppgavene (caser) på nettstedet som er viktig. Her får elevene hjelp til å løse oppgavene og god trening til eksamen. nnnElevnettsted med omfattende innholdnnNettstedet krever lisens og innlogging, men har også et omfattende innhold: En omfattende søkbar begrepsbank som er illustrert med modeller og illustrasjoner, interaktive oppgaver til hvert kapittel, sammendrag av kapitlene, lydbokfiler av tekstene i læreboka og nyheter i faget. Case-oppgavene trener elevene til eksamen, og lærere bekrefter at elevene får bedre karakterer etter at de systematisk har trent på å besvare oppgaver gjennom dette nettstedet. nnnLisensen gir tilgang til både Visjon 1 og 2 per år, slik får elevene på Vg3 tilgang til stoffet på Vg2 og sine egne besvarelser når de leser til eksamen. nnnnLærernettsted med nyttige ressursernnLærenettstedet krever lisens og innlogging. Læreren får tilgang til løsningsforslag til casene og oppgavene i boka. Et eget system gir tilgang til elevenes oppgavebesvarelser og mulighet for individuell oppfølging. Her er powerpointpresentasjoner, oppgaver til aktivitet i timen, forslag til undervisningsopplegg og egne bilde-, video- og lenkebanker. nnnLisensen gir tilgang til både Visjon 1 og 2 per år. nnnVisjon 1nnDel 1: Markedsføring, markeder og psykologinnDel 2: Systematisk markedsføringnnDel 3: MarkedskommunikasjonnnDel 4: Organisasjon og ledelsenn nnVisjon 2nnDel 1 Markedsføring i teori og praksis, overordnede mål og strategier nnDel 2 Situasjonsanalyse og markedsinformasjonnnDel 3 KonkurransemidlenennDel 4 Personalutvikling og ledelse / bærekraftig forretningsdrift

Forfattere: Per E. Nørgaard, Bengt E. Olsen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 340
ISBN: 9788202369439 Vekt: 866 g
Forlag: Cappelen Damm Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out