Velferd, rettssikkerhet og personvern

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Fagbokforlaget

  • 110 kr

Kun 1 igjen

Velferd, rettssikkerhet og personvern. Velferdsstatens opprinnelige formål var å løse sosiale problemer og bedre folks levekår. I nyere tid har det vært et viktig mål å skape velferd for alle ved en lovgivning som skal motvirke sosiale og økonomiske ulikheter. Det er derfor vedtatt mange lover som har som formål å fremme likestilling og likeverdighet. Lovene har også som formål å sikre tilgjengelighet og brukertilpassede tjenester. Det har i de senere årene vært mange reformer i helse- og sosialsektoren, senest samhandlingsreformen som blant annet har resultert i helse- og omsorgstjenesteloven. Både samhandlingsreformen og NAV-reformen er behandlet i boka. Ny lovgivning bygger på og viderefører verdier som er grunnleggende for tjenestene, og både trygghet, respekt, individuelle hensyn og valgfrihet, medvirkning, selvbestemmelse og faglig god kvalitet er alle bærende elementer i de nye lovene. Boka har som mål å vise hvordan disse verdiene er beskyttet gjennom lovgivningen og gjennom retts- og forvaltningspraksis som er utviklet på bakgrunn av lovgivningen. Den er ment å synliggjøre det ansvar man har når man fordeler og allokerer offentlige velferdsgoder. Boka henvender seg til studenter i helse- sosial og velferdsfagene og til alle som har som oppgave å forvalte velferdslovgivningen.

Forfattere: Bente Ohnstad Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 154
ISBN: 9788245012040 Vekt: 254 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 305 kr
Kategori: Jus
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out