Utlendingsloven: lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og …

Utlendingsloven: lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og …

Universitetsforlaget

  • 499 kr

Kun 1 igjen

Utlendingsloven: lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og …. Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken. Siden 1988, da forrige utlendingslov ble vedtatt, er det foretatt mange endringer på utlendingsfeltet. En ambisjon med boken å vise forskjellene mellom gammel lov og praksis i forhold til de nye bestemmelsene. Innledningsvis behandles et historisk og internasjonalt migrasjonsperspektiv og folkerettslig utvikling på feltet. Den øvrige inndeling i kommentarutgaven følger lovens inndeling og bygges opp på klassisk måte hvor hver enkelt paragraf kommenteres.Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven vil belyse alle disse områdene. Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 739
ISBN: 9788215016313 Vekt: 1626 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out