Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former

Ungdomskunnskap

Fagbokforlaget

  • 99 kr

Kun 1 igjen

Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former. Hva betyr ungdomskultur i dag? Hvilke individuelle og kollektive krefter bidrar til å skape likheter og forskjeller blant ungdom? Hva betyr ungdoms små og store valg i hjemmets private sfære for deres liv i det offentlige, i skolen, i foreningslivet og i utelivet sammen med vennene? I Ungdomskunnskap presenteres en av de mest omfattende drøftinger av begrepet ungdomskultur som hittil er foretatt i norsk faglitteratur. Ungdomskunnskap fokuserer på de unges kulturelle og estetiske hverdagshandlinger, og bringer leseren nær de unges forståelse av seg selv og deres umiddelbare sosiale og materielle omgivelser. De teoretiske grunntonene i boka er inspirert av Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Paul Willis, Erik H. Erikson og Urie Bronfenbrenner. Ungdomskunnskap retter seg mot studenter som utdanner seg til lærere og sosialarbeidere. Boken reiser spørsmål som er aktuelle for lærere i ungdomsskoler og videregående skoler, personell i kultur- og fritidssektoren og barnevernpedagoger. Foreldre med ungdom i huset vil også ha nytte av en bok som denne. Willy Aagre er ungdomsforsker og førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Blant hans siste bøker er Arbeid med ungdom (2000) og Nordiska tonårsrum (2002).

Forfattere: Willy Aagre, Audun Aagre Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 180
ISBN: 9788276746921 Vekt: 325 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2003 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out