Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode

Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode

Fagbokforlaget

  • 199 kr

Kommer på lager etter

Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. Systematikk og innlevelse gir en samlet innføring i den kvalitative forskningsprosessen. Forfatteren tar for seg alle fasene i arbeidet, fra utforming av problemstilling og innsamling av materiale, til analyse av data og teoretisk refleksjon. Hun fremhever mangfoldet i kvalitative tilnærminger og beskriver hvordan vi utvikler og analyserer data fra observasjon og intervju, og hvordan vi analyserer verbale og audiovisuelle uttrykksformer. Eksemplene er hentet fra norske og internasjonale studier. Hovedformålet med boken er å gi en forståelse av den kvalitative metodens egenart og vitenskapsteoretiske grunnlag. Forfatteren behandler også de etiske dilemmaene som den kvalitative forskeren står overfor i løpet av forskningsprosessen. Systematikk og innlevelse bygger på forfatterens undervisning i kvalitative metoder gjennom mange år. Denne tredjeutgaven er gjennomgående oppdatert på ny norsk og internasjonal litteratur på feltet, og har blant annet et nyskrevet kapittel om diskursanalyse og analyser av audiovisuelle uttrykksformer som film, TV og Internett. Boken er velegnet for studenter i metode på høgskole- og universitetsnivå. Tove Thagaard er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke hatt hovedansvaret for undervisningen i kvalitativ metode for hovedfags- og masterstudenter ved samme institutt.

Forfattere: Tove Thagaard Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 250
ISBN: 9788245007381 Vekt: 451 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out