Søkelys på den norske innvandringspolitikken: etiske og rettslige dilemmaer

Søkelys på den norske innvandringspolitikken

Høyskoleforlaget

  • 120 kr

Kun 1 igjen

Søkelys på den norske innvandringspolitikken: etiske og rettslige dilemmaer. Forfatteren viser hvilke prinsipper som har preget innvandringspolitikken i ulike tidsepoker, og dokumenterer hvordan praktiseringen av visumreglene i dag undergraver retten til å søke beskyttelse mot forfølgelse og forhindrer besøk av nære slektninger:- Asylsøkere tvinges til å benytte illegale innreisemetoder for å få sine søknader vurdert. Asylsøkere fra land med flyktningeproblemer får ikke visum slik at de kan krysse grensen på lovlig vis for å søke om asyl - til tross for at bare asylsøkere som allerede er i landet, får sine søknader behandlet. - Søknader om visum avslås på grunnlag av nasjonalitet. Statsborgere fra visse land nektes visum for å besøke sine voksne barn eller søsken som er fast bosatt i Norge, fordi myndighetene hevder at andre fra samme land tidligere har søkt om oppholdstillatelse mens de var her på besøk. Ivaretar en slik politikk våre flyktningerettslige forpliktelser, og er den forenelig med kravet om individuell behandling av visumsøknader og en ikke-diskriminerende forvaltningspraksis? Materialet bygger blant annet på forfatterens doktorgradsavhandling om visumpolitikken, analyse av offentlige dokumenter og klager på avslag på søknader om visum behandlet av Sivilombudsmannen.

Forfattere: Bente Puntervold Bø Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 175
ISBN: 9788276344752 Vekt: 316 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out