Skapende, utøvende kunstnere: beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Skapende, utøvende kunstnere: beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Universitetsforlaget

  • 370 kr

Kun 1 igjen

Skapende, utøvende kunstnere: beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett. I boken «Skapende, utøvende kunstnere» vurderes utøvende kunstneres rettsstilling i norsk rett. Har de eller bør de gis et opphavsrettslig vern?nI dag beskyttes utøverprestasjoner av en såkalt naborettsstruktur etter åndsverklovens § 42. Regelen gir kortere vernetid og snevrere vern enn det som tilkommer åndsverk. Forfatteren ser nærmere på om utøverprestasjoner innfrir kravet til «individuell, skapende innsats», og derved minstekravet for å få opphavsrett. I boken gis inngående informasjon om de seneste års opphavsrettssaker som har vært fremmet for EU-domstolen. Boken representerer således en oppdatert beskrivelse av grunnkravene for opphavsrett i norsk rett i lys av Norges EU-rettslige forpliktelser.nnI tillegg gir boken en oversikt over fremveksten av rettsbeskyttelsen for utøverprestasjoner og inngående beskrivelser av hva ulike utøvende kunstnere - skuespillere, musikere, dirigenter, dansere og teaterregissører - foretar seg i en arbeidsprosess frem mot en fremføring. Beskrivelsen belyser hvorfor de utøvende kunstnerne, på lik linje med oversettere, filmskapere, fotografer og andre opphavspersoner, er skapende kunstnere.

Forfattere: Irina Eidsvold Tøien Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 322
ISBN: 9788215026909 Vekt: 701 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2016 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out