Sinus S1: lærebok i matematikk : studiespesialiserende program

Sinus S1: lærebok i matematikk

Cappelen

  • 420 kr

Kun 3 igjen

Sinus S1: lærebok i matematikk : studiespesialiserende program. Lærebok som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag. Hva er spesielt med denne boka? Elvene lærer mye av det samme som i faget 1T i vg1. Men det er lagt mindre vekt på teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet. Elevene får god trening i bokstavregning. Mye tid går med til å arbeide med algebraiske uttrykk og annen tradisjonell matematikk. Samtidig med bokstavregningen får elevene grundig opplæring i bruk av grafisk lommeregner og andre digitale verktøy. Elevene får grundig opplæring i sannsynlighetsregning og lærer å løse mange praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller. I lineær optimering tar vi for oss praktiske problemstillinger som elevene lærer å løse ved hjelp av et sett av ulikheter. Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget. Gratis fagnettsted for lærere og elever Det er utviklet et fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelendamm.no.

Forfattere: Audhild Vaaje, Odd Orskaug, Tore Oldervoll Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 336
ISBN: 9788202267582 Vekt: 899 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out