Se gorillaen!; etikk for arbeidslivet

Se gorillaen!; etikk for arbeidslivet

Universitetsforlaget

  • 149 kr

Kun 4 igjen

Se gorillaen!; etikk for arbeidslivet. Ledere og medarbeidere i arbeidslivet vil før eller siden støte på et dilemma, en valgsituasjon hvor de må velge mellom det rette og det rette, og ett eller flere viktige hensyn må vike. Det er i slike avveiningssituasjoner etikken kan brukes som verktøy, slik at avgjørelsen som tas avspeiler en felles etisk plattform istedetfor den enkeltes moralske overbevisning. Har du blikk for de moralske sidene ved det du holder på med? Har du mot til å si fra om hva du ser? Har du et språk for å begrunne dine valg og standpunkter? "Se gorillaen! tar opp temaer som er meget aktuelle og utfordrende for alle deler av norsk næringsliv. Den formidler til dels vanskelig stoff på en god måte, er lettlest, og gjennomført i et enkelt og smidig språk. De mange eksemplene gjør at boken er svært praktisk lagt opp".Geir Aarseth, Orkla ASA I Se gorillaen! presenteres noen prinsipper og nøkkelspørsmål som kan brukes til å jobbe systematisk med slike problemstilinger. Disse kan brukes i øvelser og trening for å forberede seg på den dagen da dilemmaene dukker opp på ordentlig. En organisasjon som ruster opp sine ansattes evne til å håndtere dilemmaer, bygger opp det vi kan kalle en etisk kapital. Den tilfører seg selv ressurser til å møte de moralske utfordringene som kommer. Dermed gir den seg selv et viktig fortrinn, som kan gi betydelige utslag på suksessen med å gjennomføre sine planer og ambisjoner. Øyvind Kvalnes er daglig leder for Humanistisk Akademi. I 1998 forsvarte han sin doktorgradsavhandlingen ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring i å holde seminarer og kurs om etikk i norsk arbeidsliv, blant annet for Statoil, DnB NOR og Aker Kværner. Kvalnes fikk IDUN-prisen av Universitetsforlaget i 2005. "Årets prisvinner har en penn utenom det vanlige. Forfatteren veileder leseren gjennom vanskelige dilemmaer, kyndig og med avslappet autoritet. Fermstillingen er fri for selvfølgeligheter, grunne snusfornuftigheter og overmodig moralisme".Juryen for Universitetsforlagets faglitterære pris 2005

Forfattere: Øyvind Kvalnes Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 186
ISBN: 9788215009520 Vekt: 628 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out