Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver

Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver

Gyldendal

  • 320 kr

Kommer på lager etter

Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver. Boken presenterer samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse. I forståelsen av psykisk helse og psykiske lidelser, og i organisering av psykiske helsetjenester, har man tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn. Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare et privat anliggende. Den inngår i en sosial og kulturell sammenheng. Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske, rettslige og politiske forhold. I denne antologien presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis. . Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 16-2013

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 384
ISBN: 9788205409132 Vekt: 723 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2013 Veil. pris: 499 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out