Rehabilitering: individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester

Rehabilitering: individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester

Gyldendal

  • 299 kr

Kommer på lager etter

Rehabilitering: individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Ny bok om rehabilitering som gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet, og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Fagområdet bygger på forskning, det er gjenstand for helsepolitisk styring, og det er et felt for profesjonell yrkesutøvelse. Boken har fire deler, som kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid. Boken er velegnet for studenter som er sent i bachelorutdanningen og i begynnelsen av mastergraden, og for fagfolk som ønsker å oppdatere kunnskapene sine i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle masterutdanninger og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid. Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Åshild Slettebø er sykepleier og professor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og professor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag. Bidragsyterne i boken er fagfolk og forskere fra ulike områder, blant annet sosiologi, sykepleie, fysioterapi og samfunnsvitenskap, som er interessert i og engasjert i rehabiliteringsfeltet: Tone Alm Andreassen (f. 1958) er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og dr.polit. fra Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er styring, organisering og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenester. Astrid Bergland (f. 1950) er utdannet fysioterapeut. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og er dr.philos. fra samme sted innen fagfeltet eldre. Bergland er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, der hun leder forskergruppen Eldre og helse. Forskningsinteressene er på fagområdene rehabilitering og helsefremmende og forebyggende virksomhet. Janne Paulsen Breimo (f. 1976) er cand.polit. i statsvitenskap og stipendiat ved Universitetet i Nordland, der hun arbeider med en ph.d.-avhandling i sosiologi om organiseringen av tjenester rundt personer som er i en rehabiliteringsprosess. Jonas Debesay (f. 1974) er utdannet sykepleier og statsviter og er høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hans forskningsfelt er interkulturelle perspektiver og profesjonsutøvelse i helsefag. Arne H. Eide (f. 1956) er sjefforsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn, gruppe for Global Helse, og professor II ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, der han leder satsingsområdet Deltagelse. Han er også gjesteprofessor i rehabilitering ved Stellenbosch University i Sør-Afrika. Eide har arbeidet med forskning om funksjonshemmede, rehabilitering, levekår og fattigdom i de siste 15 årene. Mye av denne virksomheten er forskning i lavinntektsland, men Eide har også vært involvert i forskning om funksjonshemmede og rehabilitering i Norge. Marte Feiring (f. 1956) er ergoterapeut og har doktorgrad i historisk sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Feiring arbeider som førsteamanuensis i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag. Hennes hovedinteresse er å studere politikk- og kunnskapspraksiser. Feiring har arbeidet med ulike velferdstema som rehabilitering, eldreomsorg, karriereveiledning, selvhjelpsgrupper, folkehelse-, og psykisk helsearbeid. Jan Grue (f. 1981) er språkviter og ph.d. fra Universitetet i Oslo. Han er post.doc.-stipendiat ved Institutt for sosiologi og samf

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 333
ISBN: 9788205419414 Vekt: 635 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 459 kr
Kategori: Bøker
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out