Perspektiver på kommune-Norge: en innføring i kommunalkunnskap

Perspektiver på kommune-Norge

Fagbokforlaget

  • 170 kr

Kommer på lager etter

Perspektiver på kommune-Norge: en innføring i kommunalkunnskap. Boken gir en tverrfaglig innføring i Norges regionale og lokale forvaltningsnivå. Her presenteres fire perspektiver, og viktige verdier knyttes til hvert perspektiv. Det første perspektivet er kommunen som geografisk enhet: Det geografiske skal danne en funksjonell ramme rundt dagliglivet til de som bor i kommunen. Deretter betraktes kommunen som tjenesteyter og produsent av velferdstjenester. I dette perspektivet er effektivitetsverdien viktig. Deretter beskrives kommunen som politisk arena, og den ses i sammenheng med verdien av demokrati. Til slutt ses kommunen som en integrert del av nasjonalstaten, og verdien av autonomi drøftes. Boken trekker veksler på disipliner som statsvitenskap, økonomi, geografi og organisasjonsteori, og det er lagt vekt på å gjøre internasjonale sammenligninger. Dag Ingvar Jacobsen er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 263
ISBN: 9788245007886 Vekt: 500 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 429 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out