Pedagogikk og politikk: festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-…

Pedagogikk og politikk

Bokia.no

  • 270 kr

Kommer på lager etter

Pedagogikk og politikk: festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-…. I denne boken har en rekke norske og nordiske pedagoger kommet sammen for å hylle en av de viktigste bidragsyterne til norsk utdanningsforskning og skoledebatt de siste tiårene. Artikkelforfatterne tar utgangspunkt i det sentrale temaet i Alfred Oftedal Telhaugs omfattende forfatterskap: forholdet mellom utdanning og politikk.nnnGjennom et historisk, samtidsrelatert og internasjonalt komparativt perspektiv har Telhaug studert og analysert utdanningspolitiske motiver, posisjoner, beslutningsprosesser, skolereformer og det norske utdanningssystemets utvikling. Som en av få forskere i vårt land har han i de senere år systematisk viet det utdanningspolitiske feltet oppmerksomhet og bidratt til å holde i hevd denne tradisjonen innenfor norsk pedagogisk forskning. Gjennom aktiv deltakelse i det offentlige ordskiftet kommenterer han den politiske dagsordenen og markerer sitt syn på skolepolitiske spørsmål. nnnFestskriftets overordnede og samlende tema er derfor samspillet mellom utdanning og politikk og utdanningspolitikkens forutsetninger, implikasjoner og konsekvenser. Bidragsyterne retter oppmerksomheten mot sentrale sider ved Telhaugs forfatterskap og tar opp temaer som kommersialisering av utdanningspolitikken, evaluering som styringsverktøy, grunnopplæringen i utvikling og læreren mellom styring og frihet. Avslutningsvis slipper jubilanten selv til og gir til kjenne sitt syn på morgendagens gode skole.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 461
ISBN: 9788202239251 Vekt: 876 g
Forlag: Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out