Palliasjon: Nordisk lærebok

Palliasjon: Nordisk lærebok

Gyldendal

  • 699 kr

Kommer på lager etter

Palliasjon: Nordisk lærebok. Palliasjon er 3. utgave av den nordiske læreboken om lindrende behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom.nBestill vurderingseksemplarnnMålsettingen for slik behandling er best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende. Lindring av symptomer og tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer er derfor viet bred plass. For å dekke utviklingen i fagfeltet, er denne utgaven fullstendig omarbeidet. Alle tidligere kapitler er omarbeidet og oppdatert og boken inneholder 19 nye kapitler. 70 ledende norske, svenske og danske fagpersoner har skrevet kapitlene. nnBoken har åtte deler med i alt 60 kapitler. Delene dekker relevant teori, organisering, grunnleggende kliniske aspekter, smerte og smertebehandling, lindring av andre symptomer og spesielle behandlingstiltak, lindring ved andre sykdommer enn kreft, lindring til barn og perspektiver på lindrende behandling i årene fremover. Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal være anvendbart i praktisk arbeid. Smerte og smertebehandling er viet stor plass med egne kapitler om smertediagnostikk, patofysiologi, molekylærgenetikk, smertepsykologi, medikamentell behandling, invasiv smertebehandling og behandling av ikke-malign smerte.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 832
ISBN: 9788205488403 Vekt: 1498 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2016 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out