Obligasjonsrett

Obligasjonsrett

Universitetsforlaget

  • 750 kr

Kommer på lager etter

Obligasjonsrett. Obligasjonsrett er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i en kontrakt. Som disiplin favner obligasjonsretten vidt og spenner over svært ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen.nnViggo Hagstrøms Obligasjonsrett har siden førsteutgaven i 2003 etablert seg som det sentrale referanseverket på obligasjonsrettens område. Den viderefører og utvikler tradisjonen fra Per Augdahls klassiker Den norske obligasjonsretts almindelige del. I boken sammenfattes de overordnede prinsippene i obligasjonsretten. Utviklingen av internasjonale kontraktsrettsprinsipper, som har revitalisert obligasjonsretten som rettslig disiplin, er viet stor plass i boken. Fremstillingen bygger på et omfattende norsk og internasjonalt kildemateriale.nnObligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som håndbok for dommere, advokater og andre praktikere.

Forfattere: Harald Irgens-Jensen, Inger Berg Ørstavik, Viggo Hagstrøm, Ivar Alvik, Herman Bruserud Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 1002
ISBN: 9788215022468 Vekt: 1810 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2021 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out