Norsk utvandringshistorie

Norsk utvandringshistorie

Samlaget

  • 130 kr

Kommer på lager etter

Norsk utvandringshistorie. Opp gjennom historia har det vore fleire utvandringsbølgjer frå Noreg, m.a. til Nederland og Amerika. I denne boka tar forfattaren for seg den norske utvandringa frå 1600-talet og framover, med særleg vekt på den store utvandringa til Amerika. Medan forskarar tidlegare la vekt på økonomiske årsaker til utvandring, legg ein i dag sterkare vekt på kulturelle årsaker til migrasjon. I boka viser forfattaren at kontakt med gamlelandet gjennom brev, slektsnettverk og kjedemigrasjon var med å skape ein sjølvforsterkande kultur for utvandring. Og i denne utvandrarkulturen blei det å emigrere oppfatta som både akseptert og ønskjeleg for å oppnå betre kår. Den nye reviderte utgåva er oppdatert med ny migrasjonshistorisk forsking og med ny litteratur på feltet.

Forfattere: Nils Olav Østrem, Nils Olav Østrem Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 146
ISBN: 9788252184952 Vekt: 264 g
Forlag: Samlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out