Norsk historie 800-2000: Norsk historie 1914-2000 : industrisamfunnet frå vokstervisse til frammmtid

Norsk historie 1914-2000

Samlaget

  • 149 kr

Kun 4 igjen

Norsk historie 800-2000: Norsk historie 1914-2000 : industrisamfunnet frå vokstervisse til frammmtid. NORSK HISTORIE#11;1914 - 2000#11;INDUSTRISAMFUNNET - FRÅ VOKSTERVISSE TIL FRAMTIDSTVIL Hovudvekta i denne boka ligg på den politiske historia, men forfattaren har også gitt eit bilete av eit samfunn i jamt raskare endring. Framstillinga viser korleis Noreg var eit industrisamfunn, eit moderne klassesamfunn, eit velstandssamfunn, eit sosialdemokratisk "ordenssamfunn" og eit samfunn der nyliberalismen slår gjennom.#11;Denne utgåva inneheld eit nyskrive kapittel om nittiåra, og boka er såleis den første framstillinga av norsk historie som fører fram til tusenårsskiftet. Ellers følgjer boka framstillinga i Vårt hundreår (1991), men begynner i 1914. Boka er dessuten korta ned, utan at det har gått ut over den heilskapen som eit slikt oversiktsverk krev. BERGE FURRE#11;Fødd 1937 i Rogaland. Professor i historie ved Universitetet i Tromsø. Profesor i teologi ved Universitetet i Oslo frå 1991. Har vore stortingsrepresentant og leiar for SV, og medlem av Lund-kommisjonen (1994-96). Berge Furre har m.a. gitt ut Norsk historie 1905-1940 (1971), Soga om Lars Oftedal (1990) og Norsk historie 1905-1990 (1996). Artikkelsamlinga Sant og visst kom ut til 60-årsdagen hans (1997).

Forfattere: Berge Furre Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 405
ISBN: 9788252151879 Vekt: 870 g
Forlag: Samlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 420 kr
Salg

Unavailable

Sold Out