Norsk barndom gjennom 150 år: en innføring

Norsk barndom gjennom 150 år: en innføring

Fagbokforlaget

  • 149 kr

Kommer på lager etter

Norsk barndom gjennom 150 år: en innføring. Begrepet barndom er en sosial konstruksjon, og barns kår har variert historisk og etter sosial klasse, kjønn og geografisk tilhørighet selv i et relativt homogent samfunn som det norske. Boken beskriver utviklingen av den norske barndommen fra midten av 1800-tallet og frem til i dag, slik den har utfoldet seg i familien, barnehagen, skolen, arbeidslivet og fritiden. Gjennom lange historiske linjer gir forfatteren en innføring i denne prosessen, som også omfatter fremveksten av velferdsstaten og et større offentlig ansvar for barn. Slik kunnskap om fortiden er nødvendig for å forstå samtiden og gir oss bakgrunn for vår tenkning om fremtiden. Boken er tilpasset førskolelærerutdanningens krav om et historisk perspektiv på familie og barndom så vel som kunnskaper om barnehagens historie. Den henvender seg også til andre studenter, fagfolk og foreldre som interesserer seg for utviklingen av norske barns kår. Kari Blom er pensjonist og var tidligere førsteamanuensis i samfunnsfag ved førskolelærer- og allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, hvor hun også var rektor i seks år. Hun er fagbokforfatter og har publisert en rekke artikler i ulike fagtidsskrifter.

Forfattere: Kari Blom Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 160
ISBN: 9788245000696 Vekt: 318 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 329 kr
Salg

Unavailable

Sold Out