Moderne barndom

Moderne barndom

Cappelen

  • 149 kr

Kommer på lager etter

Moderne barndom. Ivar Frønes gir et riss av viktige betingelser knyttet til det å vokse opp i dagens samfunn. Gjennom oppdaterte analyser og gode eksempler tegner han et bilde av moderne barns verden, av familieutvikling, av mediene og den digitale barndom, av kjønnsrollemønster, kameratenes og nærmiljøets betydning, av barnevern og barn i risikosamfunnet. Den moderne barndommen er sammensatt. Ivar Frønes drøfter barndommens kompleksitet ut fra flere teoretiske perspektiver. Bokas tema er barndommen i kunnskapssamfunnet, en barndom som både influeres av forestillingene om den framtida som kommer, og av tradisjonene som var. Boka er rettet mot studenter ved universitet og høgskoler, men den vil også være nyttig for lærere, førskolelærere, fritidspedagoger og ansatte i kultur- og sosialsektoren som ønsker å forstå barns verden og den samfunnsutviklingen som preger den moderne barndommen. I 2. utgave av boka Moderne barndom har Ivar Frønes oppdatert innholdet i forhold til nyere internasjonal forskning på barn og barndom, og han har skrevet et nytt underkapittel om medienes sosiale organisering av livet.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 166
ISBN: 9788202275587 Vekt: 970 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out