Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse

Mennesker og samfunn

Fagbokforlaget

  • 180 kr

Kun 1 igjen

Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse. Boken er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Den gir en omfattende og solid, men samtidig lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket blir anvendt og belyst i forhold til temaer som ulikhet, kjønn, innvandring, kriminalitet, økonomi, teknologi, organisasjoner og globalisering. Boka er bygget opp på grunnlag av systematiserende akser:-En endringsakse, som ser utvikling over tid og drøfter sosiale forandringsprosesser -En nivåakse, som skiller mellom forhold på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå -En analytisk akse, som ser den sosiale virkeligheten sammensatt av fire grunnleggende dimensjoner: struktur, kultur, interaksjon og relasjoner Per Morten Schiefloe er dr.philos. og professor i sosiologi ved NTNU.

Forfattere: Per Morten Schiefloe Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 502
ISBN: 9788276747690 Vekt: 970 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding:
Utgitt: 2003 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out