Mellom himmel og jord; tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien

Mellom himmel og jord

Fagbokforlaget

  • 175 kr

Kommer på lager etter

Mellom himmel og jord; tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Til alle tider har mennesker gledet, undret og forarget seg over forskjeller og likheter de har observert mellom seg selv og andre. Den vitenskapelige disiplinen som systematiserer slik undring, er sosialantropologien. Denne boken presenterer, gjennom en rekke nyskrevne tekster, hvordan sosialantropologer analyserer og sammenligner sosial og kulturell variasjon. I tillegg til et innledende kapittel om antropologiens grunnvoller tar forfatterne for seg emner som økologisk antropologi, økonomisk antropologi, slektskap, språk og kognisjon, kjønn, alder og kropp, identitet, rituelt liv, makt og politikk samt modernisering og globalisering. Avslutningsvis angir redaktørene hvordan leserne kan forfølge emner fra de foregående kapitlene på Internett; her finnes over 175 nøye utvalgte og kommenterte Internett-adresser.Kapitlene gir en kort innføring i det enkelte fagområdets tilblivelseshistorie og viser hvordan teoriutvikling blir til i skjæringsfeltet mellom empiriske undersøkelser, inspirasjon fra tilstøtende fagområder og intens debatt. Gjennom et vell av eksempler fra "store" og "små" samfunn over hele verden drøfter forfatterne hvordan ulike perspektiver på "andres" liv kan bidra til å belyse våre egne, og hvilke utfordringer antropologer møter i en tid med stadig raskere og mer omfattende politiske, teknologiske, økonomiske og kulturelle endringsprosesser.* * *Forfattere: Harald Beyer Broch, Thomas Hylland Eriksen, Jo Helle-Valle, Ingjerd Hoëm, Randi Kaarhus, Christian Krohn-Hansen, Kjersti Larsen, Finn Sivert Nielsen, Olaf H. Smedal, Halvard Vike.* * *Man har oppnådd å gi verket som helhet et imponerende helstøpt preg. Forfatterne bygger på og anvender et imponerende oppbud av litteratur og gir et godt inntrykk av «the state of the art» og den rivende utviklingen i moderne antropologi. Noe av det mest verdifulle ved dette verket er potensialet det har for å generere ideer og nye forskningsprosjekter. Derfor vil boken bli litt av en gullgruve for studenter og fors...

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 448
ISBN: 9788276742732 Vekt: 1101 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out