Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet

Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Cappelen

  • 230 kr

Kommer på lager etter

Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Forfatterne viser at bruken av kjønn som analyseredskap resulterer i ny kunnskap om fortiden og bidrar til en annerledes og dypere forståelse av hvordan samfunnet fungerer. De drøfter hvordan kvinner, i samarbeid og i konflikt med menn, har formet det norske samfunnet og hvordan historiske forandringer har virket inn på de to kjønnenes levekår og muligheter. Forfatterne fokuserer på tre sentrale felt innenfor historie: demografi, økonomi og makt. Arbeid i hushold og familie samt innsats på arbeidsmarkedet og i politikken er røde tråder gjennom hele framstillingen. Forfatterne henvender seg til lesere på alle utdanningsnivåer, fra den videregående skolen til mastergradsstudium. Deres gode fremstillingsform gjør innholdet tilgjengelig også for en videre lesekrets.

Forfattere: Gro Hagemann, Hilde Sandvik, Ingvild Øye, Kari Melby Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 461
ISBN: 9788202241032 Vekt: 878 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 519 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out