Masseutfordring: ekonomisk politik mot utanforskap & antisocialt beteende

Masseutfordring: økonomisk politikk mot utenforskap og antisosial atferd

Kuhzad Media

  • 99 kr

Kommer på lager etter

Masseutfordring: økonomisk politikk mot utenforskap og antisosial atferd. De fleste svensker har stor velvilje og toleranse for innvandrere, og ønsker at innvandringen skulle ha lykkes bedre. Sveriges eksperiment med storstilt innvandring fra tredje verden til en velferdsstat har vært unikt i omfang, men har på mange måter mislyktes. Sveriges samfunnsproblemer er i dag i økende grad konsentrert rundt den delen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. Utenlandsfødte står for om lag 17 prosent av befolkningen, og andregenerasjons innvandrere for ytterligere fem prosent. Til tross for dette utgjør utenlandskfødte 53 prosent av dem med lange fengselsstraffer, 54 prosent av de arbeidsledige, og mottar 60 prosent av utbetalt sosialstønad. 71 prosent av Sveriges barnefattigdom finnes blant husholdninger som har utenlandsk bakgrunn, mens 76 prosent av medlemmene i kriminelle gategjenger har innvandrerbakgrunn. Å utvikle konkrete tiltak som gir alle innvandrerne som Sverige har tatt imot en plass i det svenske samfunnet er viktig. Dette krever igjen en oppriktig og kunnskapsdrevet analyse av hvordan Sverige havnet her, og fremfor alt hvordan man går videre. Eva Grinde, Dagens Næringsliv: «breddfull av fakta» Ingunn Solheim, NRK Debatten: «du har laget ditt eget lille Brochmannsutvalgsrapport for Sverige» Pål Mykkeltveit, Minerva: «står ikke enkeltmannsarbeidet hans tilbake for det norske ekspertutvalget» Assar Lindbeck, professor i samfunnsøkonomi: «den mest fullstendige sammenstillingen av informasjon fra mange ulike kilder som er gjort i Sverige»

Forfattere: Tino Sanandaji Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9789198378726 Vekt: 970 g
Forlag: Kuhzad Media Innbinding: Heftet
Utgitt: 2017 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out