Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I)

Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I)

Gyldendal

  • 270 kr

Kommer på lager etter

Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I). Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en vitenskapelig dokumentert behandlingsform for borderline (ustabil) personlighetsforstyrrelse.nDet er i dag (2011) stor internasjonal oppmerksomhet om MBT og behandlingsformen prøves ut på stadig nye lidelser, som personlighetsforstyrrelser i generell forstand, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, depressive lidelser, angstlidelser, m.m. MBT er en kombinasjonsbehandling, og denne manualen omhandler den psykoedukative komponenten.nnManualen gir detaljerte anvisninger, time for time, om hvordan en kan gi gruppebasert psykoedukasjon til pasienter om mentalisering generelt sett, om mentaliseringssvikt og følgene av dette, om følelser og følelsesregulering, om tilknytning og tilknytningsproblemer, om personlighetsproblemer, om angst og depresjon fra et tilknytnings- og mentaliseringsperspektiv, og om hva MBT handler om som behandlingsform.nnManualen gir også anvisninger om hvordan opplegget kan tilpasses pasienter ved psykiatriske poliklinikker (DPS), ved døgninstitusjoner og for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er også detaljert gjort rede for psykodukasjon av pårørende og andre involverte personer, samt et opplegg for undervisning av samarbeidspartnere.nnAnmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 5-2013

Forfattere: Sigmund Karterud, Anthony Bateman Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 132
ISBN: 9788205419674 Vekt: 220 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out