Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt

Kulturteori

Fagbokforlaget

  • 180 kr

Kun 1 igjen

Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt. Kultur og kulturteori er viktige temaer i en rekke fag. Hva er så kultur? Det dreier seg om lærte tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre. Mange har i studier av kultur lagt stor vekt på bruken av symboler og språk. I senere år har imidlertid kulturens kroppslige sider fått mer oppmerksomhet, herunder hjernens funksjonsmåte, sansningens karakter og motorisk erfaring. Ut fra slike perspektiver kan problemstillinger omkring kultur og relativisme framstå som mindre vanskelige enn tidligere. Kulturrelativisme gis bred behandling i denne boka. Andre sentrale emner er kulturbegrepets relasjon til spørsmål om identitet og nasjonalisme, «rase» og genetikk, kommunikasjon og medier, kunst og estetikk. Eksemplene omfatter blant annet hulemalerier, Internett, vikingskip, multikulturalisme, pønkere, omskjæring, svinekjøtt og slektskap. Kulturteori er ei innføringsbok for universitets- og høgskolefag der kultur står sentralt, og ei bok som er velegnet for andre som er interessert i temaet. Jon Schackt (f. 1951) er sosialantropolog, dr.polit. og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø. Schackt har forsket på urfolk i Sør- og Mellom-Amerika, og gjort feltarbeider blant yukuna-indianerne i Amazonas i Colombia og q eqchi og andre maya-indianske folk i Belize og Guatemala.

Forfattere: Jon Schackt Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 188
ISBN: 9788245006209 Vekt: 370 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 369 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out