Kristen tro og tradisjon i barnehagen

Kristen tro og tradisjon i barnehagen

Cappelen Damm AS

  • 160 kr

Kun 1 igjen

Kristen tro og tradisjon i barnehagen. Spørsmål om verdier og verdiformidling er særlig viktig når det gjelder barn. Barnehagens samfunnsmandat dreier seg blant annet om å gi barn kjennskap til verdier og tradisjoner fra kristendommen. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever at det er sterke bånd mellom kristendommen og norsk kultur. Samtidig er Norge preget av et livssynsmangfold som barnehagen skal reflektere og respektere. Denne boka er allikevel avgrenset til spørsmålsstillinger som angår kristendommen og dens plass i barnehagen. Hvilke verdier skal overføres til barna, og hvordan bør det gjøres? Kristen tro og tradisjon i barnehagen er grundig revidert med tanke på ny barnehagelærerutdanning, og flere av kapitlene er nyskrevet for å ivareta juridiske endringer og fagutviklingen. Boka dekker kristendomsfaglige emner i kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk og tar ellers utgangspunkt i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen, men er også aktuell for ansatte i barnehager.

Forfattere: Helje Kringlebotn Sødal Utgave: 5 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 262
ISBN: 9788202441562 Vekt: 556 g
Forlag: Cappelen Damm AS Innbinding: Heftet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 489 kr
Kategori: Religion, historie, litteraturvitenskap, filosofi
Salg

Unavailable

Sold Out