Kraft 1: lærebok i fysikk, studiespesialiserende program

Kraft 1: lærebok i fysikk, studiespesialiserende program

Cappelen Damm

  • 550 kr


Kraft 1: lærebok i fysikk, studiespesialiserende program. Kraft 1 (2018) er en ny lærebok for programmfaget fysikk 1 for vg2. Boka understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Strukturen og oppbygningen av boka følger den historiske utviklingen av fysikkfaget. Kraft 1 er rikt illustrert med forklarende figurer og tegninger.nnnNy utgaver til fagfornyelsen utkommer våren 2021.nnnnKraft 1 (2018) bruker aktiviteter, undringer og eksempler for å aktivere elevene mest mulig når de skal lære fysikk. Elevene blir fort utfordret til tenke over sentrale begreper i fagstoffet og undringene er skrevet for at elvene selv skal være med på å «oppdage» naturlovene. Hvert kapittel innleder med en aktivitet eller en undring som sporer elevens nysgjerrighet. Vi legger vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å gjøre og tenke fysikk. Forsøkene har fått en sentral plass og utgjør en naturlig fortsettelse av teoristoffet. Kapitlene runder av med et sammendrag og en oppgavesamling.nnnTeorien er støttet opp av en eller flere gjennomgående aktiviteter og gode eksempler. Bokas oppbygning følger den kronologiske utviklingen av begrepene. Oppgavene støtter dette ved å starte enkelt og ha en god progresjon.nnnTeknologi er nært knyttet til fysikk og boka legger opp til å presentere teknologisk anvendelser i sammenheng med teorien som hører til. Halvlederteknologi blir behandlet i forlengelsen av Elektrisitet og Bohrs atommodel. Sammen med et solid matematisk grunnlag, vil dette være med på presentere fysikk på en helhetlig måte.nDigitale ressursernnVerket har to digitale komponenter, en gratis del for elever og en lisensbelagt del for lærerne. På elevsidene er det filmer som utgangspunkt for videoanalyse, løsningsforslag til en del av oppgavene, eksamensrelevante kontrolloppgaver og interaktive oppgaver. På lærersidene vil du finne lærerveiledninger med forslag til eksempeløkter, varierte opplegg for forsøk med videoanalyse (Tracker), forslag til årsplaner, kapittelprøver til hvert kapittel, forslag til terminprøver to ganger i året og løsninger til flere av oppgavene i boka. Vi vil også gjøre bokas figurer tilgjengelig slik at de kan tas fram i undervisningen.nnnKomponenternnn Lærebok med teori, øvinger og oppgaver Elevnettsted, gratis Lærernettsted, med lisens Brettbok-utgavennhttps://kraft.cappelendamm.no/

Forfattere: Hege Reiling Dellnes, Snorre Nordal, Marit Sandstad, Janne-Christine Fossum Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 309
ISBN: 9788202511371 Vekt: 931 g
Forlag: Cappelen Damm Innbinding: Heftet
Utgitt: 2018 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out