Kosmos YF Lærebok (2017): Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Kosmos YF Naturfag Lærebok

Cappelen Damm

  • 400 kr

Kun 1 igjen

Kosmos YF Lærebok (2017): Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Kosmos YF er et læreverk skrevet for elevene på yrkesfag. Strukturen er ryddig, og fagstoffet er forklart så enkelt som mulig, slik at det er tilgjengelig for elevene. Boken fra 2017 dekker gjeldende læreplan i naturfag på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram. Kosmos YF er faglig oppdatert med dagsaktuelle eksempler. Nytt er flere illustrasjoner som konkretiserer stoffet for elevene. Det er også lagt inn risikovurdering til elevøvinger der det er nødvendig. Denne utgaven fra 2017 erstatter utgaven fra 2013. Kosmos YF kommer i ny utgave 2020nnnnStudieboken har aktiviteter som er sikkerhetsvurdert mht farlige kjemikalier og bruk av erstatningsstoffer. Nytt i utgaven er flere oppgaver som trekker linjer mellom fagstoffet i de ulike kompetansemålene i læreplanen.nnnGratis elev- og lærersidernnnLæreverkets elevnettsted inneholder nye forklarende videoer av Eksemplene i fagstoffet. Nettstedet har løsningsforslag til Test deg selv-oppgavene i læreboka, kapitellprøver, aktivitetene fra studieboka (Word), nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som boka.nnnEt lisensbelagt lærernettsted inneholder oppgavebank og løsningsforslag til tidligere gitte eksamener.nnKomponentern Grunnbok med teori og Test deg selv-oppgavern Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasitn Elevnettsted, gratis n Lærernettsted, gratis lisensn Brettbok-utgavennnnnKosmos YF Lærebok er en alt-i-ett bok med teori, oppgaver og øvinger. Boken er lettlest og har en overkommelig tekstmengde. Hvert kapittel starter med læringsmål som gir innblikk i hva kapittelet handler om. Sammen med den vanlige teksten dukker det også opp faktarammer og undringsspørsmål. Etter hvert delkapittel møter elevene oppsummerende Hør deg selv-oppgaver. Mer om-fordypningsrammer underveis i teksten gir et dypere dykk i fagstoffet og gir gode differensieringsmuligheter. Etter hvert kapittel finner elevene varierte og differensierte oppgaver og øvinger. Sist i hvert kapittel er det et oppsummenrende sammendrag.nnKosmos YF Basis-Arbeidsbok er en tilleggsressurs med utfyllingsoppgaver og kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka.nnElevnettstedet har flervalgsoppgaver, kapittelprøver, animasjoner, filmer og lenker til spennende Mer om-stoff.nnKomponenternnn n Lærebok alt-i-ettn Basis-Arbeidsbok med oppgaver og kort repetisjon av teoristoffet (engangsbok)n Lydfiler på nett, lisensn Elevnettsted, gratis og åpentn Lærernettsted, gratis lisensn Unibok- og Brettbok-utgaver

Forfattere: Per Audun Heskestad, Siri Halvorsen, Arild Boye Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 192
ISBN: 9788202540821 Vekt: 762 g
Forlag: Cappelen Damm Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2017 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out