Kjønn, livsløp og alderdom: en studie av livshistorier, selvbilder og moder…

Kjønn, livsløp og alderdom: en studie av livshistorier, selvbilder og modernitet

Fagbokforlaget

  • 260 kr

Kommer på lager etter

Kjønn, livsløp og alderdom: en studie av livshistorier, selvbilder og modernitet. Hensikten med denne boken er å gjøre alderdommen forståelig i et livsløpsperspektiv. Både medieoppslag og studier basert på undersøkelser om eldre gir gjerne inntrykk av at alderdommen er en egen livsfase, atskilt fra det liv som er levd. Men både livssituasjon og livsopplevelse i alderdommen er i stor grad betinget av livsløpet. Forhistorien bærer en med seg, og den farger opplevelser og gir mening og innhold til alderdommen. Aldring er ikke lik overalt, men er tids- og stedsforankret. De eldre må bevare sitt selvbilde, sin verdighet og selvrespekt i et samfunn hvor verdier, normer, livsløpsmønstre og kjønnskonstruksjoner har vært i sterk endring. De har levd i et samfunn i endring fra tidlig modernitet til senmoderniteten. Denne boken viser hvordan eldre mennesker forholder seg til disse endringene når de fortolker sitt liv og sin alderdom. Boken er aktuell for ansatte i helse- og omsorgssektoren, utdanningspersonell og planleggere samt andre som ønsker større innsikt i utvikling og aldring over livsløpet. Kirsten Thorsen er dr.philos, psykolog og gerontolog. Hun har vært ansatt som forsker ved Norsk gerontologisk institutt (NGI) og ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Forfattere: Kirsten Thorsen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 449
ISBN: 9788276744446 Vekt: 845 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 1998 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out