Jusleksikon

Jusleksikon

Kunnskapsforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Jusleksikon. Jusleksikon er et nødvendig hjelpemiddel for alle som studerer juridiske fag, for praktiserende jurister og for andre som trenger definisjoner av begreper innenfor juridisk terminologi. Jusleksikon inneholder ca. 4800 sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet, lett tilgjengelig i alfabetisk ordnede artikler. Hovedvekten er lagt på norsk rett, men mange viktige begreper innenfor EU- og EØS-rett og annen internasjonal rett, bl.a. menneskerettighetene, er også med. Fjerde utgave er grundig revidert og gjennomarbeidet i forhold til tidligere utgaver. En hel del nye oppslagsord er kommet til. I fjerde utgave er det dessuten for første gang tatt inn engelske og amerikanske ekvivalenter til de fleste oppslagsordene. Dette avspeiler at jusen blir mer og mer internasjonal, og både praktiserende jurister og jusstudenter får i økende grad bruk for å kjenne til engelsk fagspråk. Åge Lind, som er førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole og har utgitt flere engelsk-norske juridiske ordbøker, har hatt ansvaret for de engelske termene og gjort en uvurderlig innsats for å gjøre Jusleksikon tospråklig. Bokens hovedforfatter og fagredaktør, cand.jur. og cand.philol. Jon Gisle, har bakgrunn bl.a. fra Arbeidsretten, hvor han arbeidet først som utreder, senere som dommer og rettens nestleder. Siden 2008 driver han egen advokatvirksomhet i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Engelsk Sidetall: 528
ISBN: 9788257321048 Vekt: 1246 g
Forlag: Kunnskapsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out