Introduksjon til samfunnsvitenskapene: en antologi

Introduksjon til samfunnsvitenskapene : en antologi

Universitetsforlaget

  • 200 kr

Kun 1 igjen

Introduksjon til samfunnsvitenskapene: en antologi. En bok som gir studenten et bedre grunnlag til å forstå både grunnleggende likheter og forskjeller mellom samfunnsfagene. Skreddersydd for samfunnsvitenskapelig ex.fac.Samfunnsvitenskapene består av en rekke ulike fag som statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi, psykologi og samfunnsøkonomi. "Introduksjon til samfunnsvitenskapene" viser både hvordan de ulike samfunnsfagene til dels er innbyrdes svært forskjellige, samtidig som de på et grunnleggende nivå har flere viktige fellestrekk. I både klassiske tekster og nyere bidrag diskuteres spørsmål om hva slags vitenskaper samfunnsvitenskapene er og bør være, hvordan vi går fram for å innhente kunnskap om samfunnet, og hva som er forholdet mellom samfunnsvitenskapene og det omkringliggende samfunnet. Det er et stort spenn i de problemstillinger, metoder og felter de ulike samfunnsfagene og deres forskere arbeider med, og dette reflekteres i artiklene som presenteres her. Boken er delt i fire tematiske deler: Del 1 presenterer de ulike samfunnsfagene historisk. Del 2 illustrerer hvordan samfunnsvitenskapene er avhengig av modeller som sier noe om hvordan samspillet mellom individ og samfunn kan forstås og forklares. Tredje del tar for seg vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger. Siste del handler om normative problemstillinger i vitenskap og samfunn. Boken er utviklet med tanke på samfunnsvitenskapelige varianter av examen facultatum, men er også velegnet for andre innføringskurs i samfunnsfag.Et viktig supplement til læreboken til Harald Grimen: "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter".

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 453
ISBN: 9788215013169 Vekt: 1110 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out