Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst

Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst

Fagbokforlaget

  • 260 kr

Kun 1 igjen

Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Denne antologien inneholder primært nye perspektiver og synspunkter på innovasjon i reiselivsnæringen. Dette inkluderer både hvordan vi skal forstå innovasjon, og hva som er drivkrefter for innovasjonsprosesser. Sentrale deltemaer i boken er innovasjonssystemer, innovasjonsmønstre, medarbeidernes rolle i innovasjonsprosesser og kommunenes rolle i reiselivsutvikling. Beslektede temaer er hva slags rolle grunneiere har for å utvikle lakseturisme, og hva slags premisser for reiselivsutvikling som ligger i turisters oppfatning av norsk naturlandskap. Boken imøtekommer et kunnskapsbehov som er blitt påpekt i flere offentlige og politiske dokumenter. I tillegg er både teoritilfang og -utvikling relevant for kunnskapsutviklingen om tjenesteinnovasjon mer generelt. Dermed plasserer boken seg innenfor det relativt nye, men raskt voksende forskningsfeltet om serviceinnovasjon. En viktig målgruppe for boken er andre forskere som har faglig interesse for innovasjon og utviklingsprosesser i reiselivs- og tjenesteytende næringer. En annen målgruppe er ledere i reiselivsbedrifter, rådgivningsaktører og det offentlige virkemiddelapparatet. Studenter som tar emner innenfor reiselivs- og tjenesteinnovasjon vil også ha utbytte av bokens innhold. Antologiens bidragsytere er tilknyttet forskningsmiljøene ved Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norsk senter for bygdeforskning.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 303
ISBN: 9788245011784 Vekt: 576 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 469 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out