Innføring i informasjonsteknologi

Innføring i informasjonsteknologi

Tapir akademisk forlag

  • 190 kr

Kommer på lager etter

Innføring i informasjonsteknologi. Boken gir deg grunnleggende og aktuell kunnskap om en rekke sentrale IT-emner. Den henvender seg til studenter og andre som ønsker en bred innføring i fagområdet. Del 1 presenterer informasjonsteknologi generelt, dens hovedkategorier av komponenter og deres posisjon i det store bildet. Videre tar vi i denne delen for oss noen av de mest brukte personlige, produktivitetsøkende verktøyene som finnes, samt at vi viser og forklarer de mest grunnleggende verktøy for samarbeid og kommunikasjon. Del 2 fokuserer på de samfunnsmessige og organisatoriske sidene ved informasjonsteknologien. Denne delen har som ett av sine mål og gi leseren en bakgrunn i det lov- og regelverket som gjelder innen kommunikasjon og informasjonsforvaltning generelt, samt hvordan dette generelle regelverket anvendes relatert til informasjonsteknologi. Del 2 gir videre et innblikk i de muligheter og utfordringer som organisasjoner står overfor i møtet med teknologien. Del 2 er altså primært skrevet for de som er opptatt av teknologiens anvendelser og dens betydning for organisering av virksomhet. Del 3 har som mål å tilfredsstille vitebegjæret til de som også er interessert i å vite hvordan man får .dumme. datamaskiner til å framstå som nyttige verktøy. Denne delen fokuserer i hvert sitt kapittel først på teknikker som brukes for datamodellering og lagring av informasjon, teknikker for overføring av data via nettverk, samt at man går grundig inn på datamaskinens oppbygning og virkemåte. De to siste kapitlene gir en innføring i teknikker som brukes i forbindelse med programmering, først grunnleggende basisteknikker og deretter teknikker for strukturering av data og behandling av datastrukturer. Innføring i informasjonsteknologi er skrevet av en forfattergruppe på ti personer. Forfattergruppen har bakgrunn fra IT-utdanningsmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Forfattere: Bård Kjos, Arne B. Mikalsen, Camilla Tepfers, Claude Davidse

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 523
ISBN: 9788251919913 Vekt: 970 g
Forlag: Tapir akademisk forlag Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Data- og informasjonsteknologi
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out