Individuell veiledning

Individuell veiledning

Fagbokforlaget

  • 260 kr

Kommer på lager etter

Individuell veiledning. God veiledning krever refleksjon og ettertanke. Med dette som utgangspunkt har Thore K. Aalberg skrevet denne boken om individuell veiledning, en prosess mellom lærer og student. Boken er tredelt og innleder med en presisering og drøfting av veiledningsbegrepet. Personlige forutsetninger og kompetanse hos veileder og student som er avgjørende for god individuell veiledning, er også tatt med her. Andre del av boken er rettet mot praksis og gir råd med hensyn til både planlegging og gjennomføring av individuell veiledning. Avslutningsvis leder Aalberg oss inn på grunnlagsproblematikk og viser at pedagogisk filosofi og vitenskapsteori har en vesentlig innflytelse på hvordan veiledning utføres i praksis. Boken er lettlest og inspirerende både for studenter som mottar veiledning, og for dem som veileder. Individuell veiledning henvender seg først og fremst til veiledere, studenter og lærere innenfor helse- og sosialfagutdanningene på høgskolenivå. Thore K. Aalberg har hovedfag i sosialpedagogikk og er utdannet handelsskolelærer og homøopat. Han er et undervisningsmenneske og driver eget firma innenfor veiledning og kommunikasjon.

Forfattere: Thore K. Aalberg Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 294
ISBN: 9788276746761 Vekt: 607 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 499 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out