Individ og fellesskap: sosiologi og sosialantropologi

Individ og fellesskap

Cappelen

  • 249 kr

Kun 2 igjen

Individ og fellesskap: sosiologi og sosialantropologi. Individ og fellesskap åpner for at elevene forholder seg aktivt til samfunnet i arbeidet med faget. Se på samfunnet! Bokas tittel fungerer som en rød tråd gjennom hele boka. Det handler om forholdet mellom individene og de ulike fellesskapene som menneskene lever i, og verket legger stor vekt på en aktivitetsorientert tilnærming til faget. Faget blir relevant for elevene hvis det har en kritisk funksjon. De får et verktøy til å se på samfunnet med. Sentrale faglige begreper kommer tidlig på plass. Boka følger læreplanens hovedtemaer, og temaet sosialisering tillegges stor vekt. Flere kapitler bygger på og utvider sosialiseringsperspektivet. Arbeid med faget og oppgavene En rekke kreative oppgaver gir ulike innfallsvinkler til faget. Oppgavene er ikke bare repetisjon, men også utgangspunkt for å arbeide med temaene. Etter hvert kapittel kommer det en oversikt med sentrale begreper. Fagnettsted Nettstedet er en viktig del av verket. Her ligger det ressurser og oppgaver. Det er interaktive repetisjonsoppgaver og oppgaver som både fungerer som aktualisering og fordypning. Det er en egen aktualitetstjeneste, og videoklipp fungerer som igangsettere og utgangspunkt for diskusjoner.

Forfattere: Karl-Eirik Kval, Rune Henningsen, Egil Andresen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 256
ISBN: 9788202270193 Vekt: 462 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out