I samme verden: religion og etikk vg3

I samme verden: religion og etikk vg3

Cappelen

  • 320 kr


I samme verden: religion og etikk vg3. I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved det reviderte religion- og etikk- faget, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Faget presenteres innenfor rammen av det pluralistiske samfunnet og legger vekt på et livstolkningsperspektiv. Læreboka dekker alle deler av læreplanen og er bygd opp av fem deler: Religioner Læreboka forsøker å gi et presist og nyansert bilde av religionene. Alle de store verdensreligionene er behandlet. De ulike tradisjonene presenteres med en kultisk tilnærming som levendegjør stoffet og får fram sentrale elementer. Stoffet drøftes i et kjønnsperspektiv og ut fra synet på andre. Tekster, rituelt liv og estetiske uttrykk presenteres på måter som gir elevene konkret hjelp til å arbeide med dem. Framstillingene åpner for sammenligning. Filosofi Et vesentlig perspektiv i læreboka er at filosofi ikke bare utgjør et begrenset område i læreplanen, men inngår i alle deler av faget. I del 3 er sentrale filosofer behandlet. Elevene blir ført inn i filosofiske temaer de kan relatere seg til. Stoffet konkretiseres med aktuelle eksempler. Etikk Læreboka legger vekt på betydningen av etikk og moral i et pluralistisk samfunn. Elevene får hjelp til å diskutere religioner og livssyn som kilde til etisk motivasjon. I del 4 ligger hovedvekten på moralfilosofi. Etiske modeller presenteres, og kapittelet gir trening i etisk argumentasjon. Mangfold i vår tid Her blir elevene kjent med ulike sider ved religions- og livssynsmangfoldet, både religionskritikk, fundamentalisme, former for humanisme og religiøs søken. Her gis en bred behandling av livssynshumanisme. Viktigst er likevel drøftelsen av det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring, med modeller og eksempler som gir hjelp til diskusjon. Tekstsamling og bilder Bak i læreboka er det samlet tekster fra de ulike tradisjonene med praktiske veiledninger til analyse av tekster, rituelt liv, materielle og estetiske uttrykk. I det redaksjonelle arbeidet er det lagt betydelig vekt på å utvikle et sentralt og interessevekkende bildemateriale. Fagnettstedet Nettstedet supplerer læreboka og gir tilgang til ressurser som læreboka som medium ikke kan dekke. Samtidig er religion og etikkfaget på mange måter spesielt egnet til å utvikle digitale ferdigheter. Nettstedet gir hjelp til å utnytte disse mulighetene. · Månedens bilde og en egen nyhetstjeneste synliggjør aktuelt stoff for religion- og etikkfaget · Lenkesamlinger gir elevene tilgang til religioners og livssyns presentasjoner av seg selv · Lydkutt og videoopptak gir elevene tilgang til estetiske og rituelle uttrykk · Egne oppgaver gir elevene konkret veiledning i arbeidet med stoffet · Det er redaksjonelle eksempler på teksttolkninger og analyse av estetiske og rituelle uttrykk · Test-deg-selv-oppgaver og flervalgsoppgaver gir muligheter til å bearbeide kunnskapsstoffet · Redaksjonelt stoff om religioner, filosofi og etikk supplerer de mange valgemnene i den reviderte læreplanen Lærerside på nettstedet Her tilbys en fyldig lærerveiledning med en innføring i sentrale sider ved det reviderte religion- og etikkfaget. Læreren finner eksempler på hvordan faget kan realiseres i konkrete årsplaner, samt egne oppgaver med løsningsforslag. Oppdatert informasjon om eksamen er lagt ut her, og eksempler på eksamensoppgaver.

Forfattere: Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt, Agnethe Steineger Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 432
ISBN: 9788202270186 Vekt: 1000 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out