Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Cappelen Damm

  • 330 kr

Kun 1 igjen

Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom fasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg. Boka egner seg dermed godt til ferske bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang. Hvordan gjennomføre undersøkelser? har siden utgivelsen av førsteutgaven i 2000 blitt en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Tredje utgave er en grundig revisjon av den populære boka, og er blant annet oppdatert på følgende områder: Forskning ved hjelp av Internett og andre digitale medier er viet betydelig større plass i hele boka. Bruk av digitale medier i gjennomføring av intervjuer og spørreskjemaundersøkelser er viet større plass. Aksjonsforskning drøftes som selvstendig forskningsopplegg. Fordeler og ulemper med forskning på egen organisasjon drøftes inngående. Undersøkelsesopplegg rettet mot å kartlegge prosesser, der tidsdimensjonen er helt sentral, er drøftet mer inngående. Avsnittet om case-studier er utvidet. Det pragmatiske grunnlaget for forskningen er tillagt større vekt. Betydningen av refleksivitet er sterkere betonet gjennom hele boka. Drøfting av resultater er beskrevet mer inngående. Oppbygging og disposisjon av forskningsrapport/avhandling er gitt egen omtale.

Forfattere: Dag Ingvar Jacobsen Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 432
ISBN: 9788202481889 Vekt: 944 g
Forlag: Cappelen Damm Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 619 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out