Handlingskompetanse: om profesjonelle personer

Handlingskompetanse

Gyldendal

  • 240 kr

Kommer på lager etter

Handlingskompetanse: om profesjonelle personer. Boken handler om hvordan man blir en profesjonell person innenfor ulike yrker i helsesektoren, skolesektoren og i ulike omsorgsvirksomheter. I sentrum står personenes læring og utvikling av profesjonelle handlingskompetanser. Boken presenterer en ny teori om hvordan slike kompetanser utvikles gjennom deltakelse i ulike praksisfellesskap så vel innenfor privat-, utdannings-, som yrkessfæren.Ved å beskrive læringsprosessen som en sosial utveksling mellom individets indre psykiske prosesser og den ytre sosiokulturelle omverden, overskrider boken både det situerte perspektivet på læring, og den individorienterte læringsteorien.Boken lar oss også følge fire studenter som i løpet av sine utdanninger blir profesjonelle personer. Deretter ser vi hvordan de utformer sine personlige profesjonelle deltakerbaner som utøvere i ulike profesjonsfellesskap. I denne sammenhengen behandles bl.a. spørsmålet om profesjonsutdanningenes formelle kvalifisering egentlig er en reell kvalifisering for praktisk profesjonsutøvelse.Boken gir ny kunnskap om innholdet i profesjonelle kompetanser og hvordan indre psykologiske prosesser i samspill med ytre sosiale og kulturelle omgivelser setter konkrete personer i stand til å handle som profesjonelle personer i ulike kontekster.

Forfattere: Pär Nygren Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 386
ISBN: 9788205326293 Vekt: 697 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out