Håndbok i rusbehandling: til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavh…

Håndbok i rusbehandling

Gyldendal

  • 260 kr

Kommer på lager etter

Håndbok i rusbehandling: til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavh…. Hva er rus? Hvilke funksjoner kan rus ha i menneskers liv? Hvordan skal behandlere forstå fenomenet? Rusproblemer er komplekse tilstander der både gener, miljø. og ulike former for stress virker inn. Det er sjeldent bare en forklaring på hvorfor noen får et rusproblem, og rusavhengige er like forskjellige som alle andre. Håndbok i rusbehandling viser at rusbehandling må legges opp individuelt i samråd med pasienten. Sentrale spø.rsmål er: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen. Forfatterne drar veksler på mange års erfaring som terapeuter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 387
ISBN: 9788205398863 Vekt: 699 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out